Európske vykonávacie smernice pre kontrolné štandardy INTOSAI

Európske vykonávacie smernice pre Kontrolné štandardy INTOSAI (.pdf / 665kB)