Zmluvy


Načítavam


Názov zmluvyČíslo zmluvyÚčastník zmluvyHodnota predmetu zmluvyDátum uzatvorenia zmluvyDátum nadobudnutia účinnosti zmluvyDátum skončenia platnosti zmluvy
Rámcová dohoda na zabezpečenie občerstvenia Z/27/2018 Jana Černá, Rusovská cesta 50, Bratislava, IČO: 32212721 7866,42 16.08.2018 17.08.2018 --
Darovacia zmluva Z/15/2018 Diecézna charita Rožňava, Kósu Schoppera 141/22, 048 01 Rožňava 0 31.05.2018 31.07.2018 --
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode na poskytnutie služieb - IT školenie MS Excel Expert D2/Z16/2018 GOPAS SR, a. s. Dr. V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava 17769.6 10.07.2018 13.07.2018 --
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na poskytovanie služieb - prenájom školiaceho priestoru s poskytnutím občerstvenia D1/Z17/2018 Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 0 12.07.2018 13.07.2018 --
DODATOK Č. 2 K ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU D2/Z7/2017/NKU Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyPribinova 2, 812 72 Bratislava 0 10.07.2018 11.07.2018 --
Rámcová dohoda Z/20/2018 Aston Esquire, s. r. o. Bajkalská 22, 821 09 Bratislava 40 696 20.06.2018 22.06.2018 31.12.2021
Dohoda o prevode telefónneho čísla Z/19/2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 0 31.05.2018 23.06.2018 --
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Z/18/2019 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 02 Bratislava 0 31.05.2018 1.6.2018 --
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb - prenájom školiaceho priestoru s poskytnutím občerstvenia Z/17/2018 Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 37 438,50 05.06.2018 07.06.2018 --
Zmluva o dielo Z/44/2017 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 3 500,00 € 10.07.2017 20.07.2017 28.02.2018
Rámcová dohoda na poskytnutie služieb - IT školenie MS Excel Expert Z/16/2018 GOPAS SR, a. s. , Dr. V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 35881674 14408 25.05.2018 26.05.2018 28.02.2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z/7/2018/NKU Ministerstvo vnútra, Pribinova 2, Bratislava 2 060 431,30 15.02.2018 20.02.2018 --
Rámcová dohoda na dodanie tovaru Z/6/2018 PAPERA s.r.o.,Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 17 998,80 09.02.2018 15.02.2018 15.02.2020
Rámcová dohoda o bezhotovostnom nákupe pohonných hmôt Z/5/2018 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 109 473,35 05.02.2018 19.04.2018 19.04.2021
Rámcová dohoda - Zmluva o poskytnutovaní služieb Z/4/2018 Grex SK, s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 14999 31.01.2018 06.02.2018 06.02.2022
Rámcová dohoda na dodanie tovaru Z/3/2018 PhDr. Gabriela Spišáková, Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 7390,60 05.02.2018 06.02.2018 06.02.2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: "Zabezpečenie vzdelávania oprávnených zamestnancov" Z/32/2017 Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 80 000 05.05.2017 12.05.2017 --
Zmluva o servisných službách Z/31/2017 TKC alarm s.r.o., Nižný Čaj 73, 044 16 4 161,31 25.07.2017 02.08.2017 02.08.2021
Rámcová dohoda na elektronické stravovacie karty pre zamestnancov NKÚ SR Z/30/2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina 340 000 20.07.2017 21.07.2017 21.07.2019
Zmluva o servisných prehliadkach a skúškach zariadení Z/29/2017 JOLLY JOKER a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 Bratislava 400 08.06.2017 01.07.2017 01.07.2021
Dodatok č. 1 k Protokolu o podmienkach realizácie zapojenia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky do ekonomického informačného systému Ministerstva financií Slovenskej republiky Z/28/2017 Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 81782 Bratislava 65 566,40 08.06.2017 15.06.2017 --
Zmluva o dielo Z/27/2017 Inštalmont, spol. s r. o., Ul. 1. Mája 98/30, 901 30 Malacky 59 555,02 31.05.2017 01.06.2017 --
Dohoda o výkone správy a údržby Eknomického informačného systému Z/26/2017 Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 0 03.07.2017 05.07.2017 --
Zmluva o dielo Z/25/2017 ELBE, s. r. o., Stoličkova 6, 974 01 Banská Bystrica 58 991,40 25.05.2017 31.05.2017 --
Zmluva o dielo Z/24/2017 MediaTech Central Europe, a. s. , Drieňová 34, Bratislava 16 115,10 10.05.2017 11.05.2017 --
Zmluva o poskytnutí odbornej činnosti Z/23/2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Radlinského 11, 810 05 Bratislava 3000 24.04.2017 04.05.2017 --
Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre zamestnancov v štátnej službe D5/Z36/2015 Základná organizácia Slovenského odborového zväzu SLOVES zamestnancov NKÚ SR Priemyselná 2, Bratislava 0 25.01.2018 31.01.2018 --
Dodatok č. 2 k zamestnávateľskej zmluve č. 2013116 D2/2013116 Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava IČO: 36291111 0 30.01.2018 31.01.2018 --
Dodatok č. 2 k Zamestnávateľskej zmluve č. 107000537 D2/107000537 AXA d. d. s, a. s. Kolárska 6, 811 06 Bratislava IČO: 35977540 0 23.01.2018 31.01.2018 --
Zmluva o poskytovaní služieb Z/2/2018 MIKROHUKO spol. s r. o. Kollárova 11, 974 01 Banská Bystrica IČO:31560806 5 697,85 € 19.01.2018 25.01.2018 --
Ukazujem 1 - 30 z 224 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp

Verzia 4.17.6