Expozitúra NKÚ SR Žilina

Expozitúra NKÚ SR Žilina

Predmestská 1613
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 555 39 01
Fax: +421 41 555 39 02
E-mail: info@nku.gov.sk

Riaditeľka: Ing. Jana Pačková
Kontrolná pôsobnosť: Žilinský kraj


Naposledy zmenené: 2015-10-08 11:29:07.872
Dátum vytvorenia: 2013-12-09 12:07:57.927