Expozitúra NKÚ SR Trnava

Expozitúra NKÚ SR Trnava

Kollárova 8
917 01 Trnava
Tel.: +421 33 598 36 11
E-mail: info@nku.gov.sk

Riaditeľ: Ing. Ivan Šikula
Kontrolná pôsobnosť: Trnavský kraj


Naposledy zmenené: 2015-10-08 11:28:49.409
Dátum vytvorenia: 2012-10-29 12:56:37.744