Expozitúra NKÚ SR Trenčín

Inovecká 7
911 01 Trenčín
Tel.: +421 32 748 49 79
E-mail: info@nku.gov.sk

Riaditeľ: Ing. Pavol Zigo
Kontrolná pôsobnosť: Trenčiansky kraj


Naposledy zmenené: 2017-04-05 15:22:10.312
Dátum vytvorenia: 2012-10-29 12:56:23.743