Tlačové správy 2016

Stretnutie predsedov NKÚ a ZMOS: Zákon o verejnom obstarávaní treba zmeniť

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) Karol Mitrík sa v stredu poobede stretol s vedením Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Počas rokovania sa predseda ZMOS Michal Sýkora vyjadril, že NKÚ vníma ako inštitúciu s vysokou autoritou a jej závery a odporúčania z kontrol za prínos pre modernizáciu a fungovanie miestnej samosprávy. NKÚ so ZMOS sa zhodli na tom, že chcú vo väčšej miere spolupracovať pri výkonnostnej kontrole originálnych a prenesených kompetencií na miestne samosprávy. Zároveň chcú podrobnejšie sledovať reálny objem financií tečúcich zo štátneho rozpočtu do obcí a miest určených na výkon prenesených kompetencií.

Čítať ďalej

V MŠK Púchov sa odmeny rozdávali nehospodárne, bytový podnik predával mestskú informačnú sieť neefektívne

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2015 ako i podnetov od občanov vykonal kontrolu v dvoch subjektoch s podstatnou majetkovou účasťou mesta Púchov. Kontrolóri, ktorí sa zamerali na hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladaním s verejným majetkom v Mestskom športovom klube Púchov (MŠK) i v Mestskom bytovom podniku Púchov (MBP) v rokoch 2012 až 2014, odhalili významné pochybenia v oboch subjektoch. V jednom prípade bolo podané trestné oznámenie.

Čítať ďalej

NBS môže byť pre orgány štátnej správy dobrým príkladom v hospodárení

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR) ukončil kontrolu hospodárenia, spravovania a využívania majetku Národnej banky Slovenska (NBS) zrealizovanú na základe plánu kontrolnej činnosti. Výsledky ukázali, že NBS môže slúžiť ústredným orgánom štátnej správy ako vhodný príklad dobrého hospodárenia.

Čítať ďalej

NKÚ získal cenné poznatky o výkonnostných kontrolách a špecializácii rakúskych kontrolórov

Vedenie Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ SR) na čele s predsedom Karolom Mitríkom v stredu navštívilo partnerskú kontrolnú inštitúciu Účtovný dvor Rakúska. NKÚ SR získal cenné poznatky predovšetkým v oblasti špecializácie kontrolórov rakúskeho úradu a témou rozhovorov bola aj spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní a ostatnými orgánmi štátu.

Čítať ďalej

NKÚ si v roku 2016 posvieti na eurofondy, zdravotníctvo aj priemyselné parky

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR) v rámci plánu kontrolnej činnosti na rok 2016 pripravuje 37 kontrolných akcií, pričom si posvieti na 347 subjektov. Úrad sa zameria predovšetkým na systémovú kontrolu zdravotníckych zariadení, hospodárenie krajských i okresných miest, ako aj vybraných organizácií spadajúcich pod ministerstvo kultúry. Rovnako preverí vynakladanie finančných prostriedkov Európskej únie ako aj poskytovanie verejných zdrojov na priemyselné parky.

Čítať ďalej


Naposledy zmenené: Mon Nov 06 09:35:47 CET 2017
Dátum vytvorenia: Mon Nov 06 09:35:28 CET 2017