Stanoviská

Najvyšší kontrolný úrad SR vypracúva stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, v ktorom hodnotí aj návrh rozpočtu verejnej správy a stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky. Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky NKÚ SR predkladá Národnej rade Slovenskej republiky v lehote podľa osobitného predpisu. Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky NKÚ SR predkladá NR SR v lehote 30 dní po rozhodnutí vlády Slovenskej republiky.


Naposledy zmenené: 2015-10-08 11:53:27.618
Dátum vytvorenia: 2011-04-15 12:57:35.42