Informovanie sa o výsledkoch kontroly

Služba Informovanie sa o výsledkoch kontroly umožňuje informovanie o kontrolách a zobrazenie výsledkov o vykonanej kontrole automaticky podľa údajov z Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR.

  • Pre následné využívanie služby "Informovanie sa o výsledkoch kontrol NKÚ SR" Vám odporúčame, aby ste sa prihlásili. Prosím prihláste sa . Po prihlásení Vám budú prístupné dodatočné informácie.

Meno postačuje zadať čiastočne t.j. úrad nájde pri urad, ura atď. IČO zadajte celé alebo použite hviezdičku * ako náhradný znak/znaky.

Ukazujem 1 - 30 z 1370 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp
PopisVeľkosťZverejnenýSubjekt
pdfZabezpečenie výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016 (záverečná správa).pdf - SK PRES 2016642k23.2.2018
pdfKontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci Kamenná Poruba (záverečná správa).pdf - Samospráva - podnet Obec Kamenná Poruba550k22.2.2018
pdfZaverecna sprava_KA_012_2017_1110_1110.pdf - MBR Východné Karpaty3MB13.2.2018
pdfFinancovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl (záverečná správa).pdf - Vysoké školy725k12.2.2018
pdfVerejné financie a majetok zdravotníckych zariadení (2011 – 2015) Záverečná správa.pdf - Zdravotníctvo1 019k9.2.2018
pdfÚčinnosť opatrení politiky boja s podvodmi na DPH (záverečná správa).pdf - Boj s podvodmi na DPH706k8.2.2018
pdfHospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch územnej samosprávy (záverečná správa).pdf - Hospodárenie samosprávy170k23.1.2018
pdfKontrola systému uzatvárania, registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv rokov 2013 až 2016 (záverečná správa).pdf - Kontrola zmlúv893k21.12.2017
pdfNakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach (záverečná správa).pdf - Obchodné spoločnosti450k14.12.2017
pdfKontrola opodstatnenosti výkonu stáleho daňového dozoru pri správe spotrebnej dane z liehu v rokoch 2012 – 2016 (záverečná správa).pdf - Výkon stáleho daňového dozoru620k11.12.2017
pdfMedzinárodná kontrola: Zásadné riziká pre udržateľnosť verejných financií (záverečná správa).pdf - Udržateľnosť verejných financií659k30.11.2017
pdfKontrola financovania škôl a školských zariadení (záverečná správa).pdf - regionálne školstvo508k13.11.2017
pdfe-Government a informačné systémy obcí a miest (záverečná správa).pdf - e-Gov obcí a miest460k27.10.2017
pdfPodpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie (záverečná správa).pdf - Cestovný ruch615k16.10.2017
pdfHospodárenie s finančnými prostriedkami na Najvyššom súde Slovenskej republiky (záverečná správa).pdf - Najvyšší súd SR722k10.10.2017
pdfKontrola hospodárenia s majetkom v obci Turá (záverečná správa).pdf - Hospodárenie obce Turá251k27.9.2017
pdfKontrola hospodárenia a vykonávania sociálnoprávnej ochrany detí v detských domovoch (záverečná správa).pdf - Sociálna kuratela detí557k22.9.2017
pdfHospodárenie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy (záverečná správa).pdf - Majetok samosprávy569k6.9.2017
pdfMedzinárodná spolupráca pri paralelných kontrolách NKÚ SR a NKÚ ČR v oblasti správy spotrebných daní v rokoch 2012 až 2015 (Záverečná správa).pdf - Správa spotrebných daní733k14.7.2017
pdfRealizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 (záverečná správa).pdf - Výzvy a vyzvania 2014-2020415k1.6.2017
pdfVerejné financie, majetok a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol v okresných mestách (záverečná správa).pdf - Okresné mestá800k12.5.2017
pdfOchrana osobných údajov v informačných systémoch vybraných miest (záverečná správa).pdf - OOÚ v IS vybraných miest552k11.5.2017
pdfPostup správcu dane pri výbere daňových licencií právnických osôb (záverečná správa).pdf - Daňové licencie743k2.5.2017
pdfHospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy, územnej samosprávy a v organizáciách nimi založenými alebo zriadenými (záverečná správa).pdf - Informácie od občanov a inštitúcií903k19.4.2017
pdfVynakladanie finančných prostriedkov na priemyselné parky a ich udržateľnosť (záverečná správa).pdf - Priemyselné parky694k18.4.2017
pdfHospodárenie a ochrana aktív ÚPVS a kontrola splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v roku 2014 (záverečná správa).pdf - ÚPVS618k13.4.2017
pdfKontrola stavu vymáhania neoprávnených výdavkov v rámci štrukturálnych fondov (záverečná správa).pdf - Nezrovnalosti 2016851k12.4.2017
pdfHospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných mestských častiach Bratislavy (záverečná správa).pdf - Kontrola MČ_BA830k5.4.2017
pdfKontrola postupu Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., pri príprave, riadení a financovaní strategických infraštruktúrnych projektov (záverečná správa).pdf - Triblavina563k28.3.2017
pdfZáverečná správa Kontrola poskytovania finančných prostriedkov na podporu bývania - zatepľovanie bytových domov.pdf - Zatepľovanie budov748k20.3.2017
Ukazujem 1 - 30 z 1370 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp
Verzia 4.15.4