Expozitúra NKÚ SR Prešov

Expozitúra Prešov

Obrancov mieru 6
080 01 Prešov
Tel.:  +421 51 452 00 22
         +421 51 452 00 31

E-mail: info@nku.gov.sk

Riaditeľka: JUDr. Jana Tischlerová
Kontrolná pôsobnosť: Prešovský kraj


Naposledy zmenené: 2017-12-07 11:55:53.581
Dátum vytvorenia: 2015-05-06 10:10:37.93