Prebiehajúce kontroly

Hospodárenie obce Kamenín

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky na základe doručeného podnetu spustil kontrolu zameranú na hospodárenie s majetkom v obci Kamenín. Kontrolóri preverujú dodržiavanie všeobecne...

Hospodárenie obcí Smižany a Kamenná Poruba

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky na základe doručených podnetov spustil kontrolu zameranú na hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom...

Elektronické trhovisko vo verejnej správe

Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky sú momentálne na kontrole zameranej na elektronické trhovisko vo verejnej správe. Predbežná štúdia má preveriť dosiahnutie cieľov...

Účinnosť zavedenia REPAS-u

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky realizuje kontrolu zameranú na účinnosť zavedenia projektu REPAS pri uplatňovaní uchádzačov o zamestnanie. Kontrolóri preverujú Ústredie práce,...

Efektívnosť financovania živočíšnej výroby

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky realizuje kontrolu, ktorou chce zistiť, akými spôsobmi je zabezpečené skvalitňovanie živočíšnej výroby prostredníctvom fondov EÚ a štátnych...

Hospodárenie verejných vysokých škôl

Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky vykonávajú kontrolu zameranú na financovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl. Účelom kontroly je preveriť dodržiavanie...

Hospodárenie obce Turá

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky realizuje mimoriadnu kontrolu obce Turá na základe doručeného podnetu, a taktiež informácií z médií. Kontrolóri preverujú...

Zber komunálneho odpadu – predbežná štúdia

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vypracúva predbežnú štúdiu ku kontrole efektívnosti a účinnosti zberu komunálneho odpadu v obciach SR. Kontrola bola do plánu navrhnutá...

Financovanie škôl a školských zariadení

UKONČENÁ Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky realizujú kontrolu, ktorej cieľom je preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných...

Tretia etapa kontroly zdravotníckych zariadení

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky realizuje už tretiu etapu prierezovej kontroly zameranej na zdravotnícke zariadenia. Kontrolóri aktuálne preverujú dodržiavanie všeobecne...

Zabezpečovanie ochrany ovzdušia

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky spustili kontrolu zameranú na plnenie záväzkov SR a vynakladanie finančných prostriedkov pri zabezpečovaní kvality ovzdušia. Kontrolóri preverujú...

Implementácia Programu ESO

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky realizuje kontrolu, ktorou chce preveriť efektívnosť a účinnosť použitia finančných prostriedkov pri postupnom zavádzaní Programu ESO (Efektívna,...

Služby e-Gov obcí a miest do 20-tisíc obyvateľov

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky realizuje kontrolu eGovernmentu a informačných systémov v rámci 65 obcí a miest do 20-tisíc obyvateľov. Kontrolóri chcú...

Majetková účasť obcí v obchodných spoločnostiach

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky spustil kontrolu zameranú na nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach. Úrad...

Zabezpečenie SK PRES 2016

Kontrolóri NKÚ SR realizujú kontrolu zameranú na zabezpečenie výkonu slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. V rámci kontroly sa sústreďujú na nastavenie procesu prípravy,...

Prínosy investícií do odkanalizovania

Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky preverujú a analyzujú efektívnosť prostriedkov vynaložených na odkanalizovanie v rámci Operačného programu Životné...

Opodstatnenie výkonu stáleho daňového dozoru v daňovom sklade na lieh

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR spustil kontrolnú akciu zameranú na zhodnotenie hospodárnosti a efektívnosti opodstatnenia výkonu stáleho daňového dozoru zamestnancami colného úradu...

Zatepľovanie bytových domov

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR vykonáva kontrolu zameranú na dodržiavanie podmienok pri poskytovaní finančných prostriedkov na podporu bývania, konkrétne prostriedkov na zatepľovanie...

Hospodárenie Kancelárie verejného ochrancu práv

UKONČENÁ Mimoriadnu kontrolnú akciu zaradenú do plánu kontrolnej činnosti na rok 2016 Najvyšší kontrolný úrad SR realizuje aj v Kancelárii verejného ochrancu práv. Kontrolóri sa...

Verejné financie v krajských mestách

Najvyšší kontrolný úrad SR kontroluje stav verejných financií a majetku v krajských mestách Žilina, Trnava, Prešov, Trenčín, Banská Bystrica, Nitra, Košice, ako aj v Bratislave....
— 20 Položiek na stránku
Ukazujem 1 - 20 z 52 výsledkov.

Naposledy zmenené: 2017-11-06 08:48:26.387
Dátum vytvorenia: 2016-09-07 12:10:18.804