Najvyšší kontrolný úrad SR vyhlasuje výberové konanie na 2 voľné miesta v pozícii hlavný radca - analytik na odbore analytickom, sekcie stratégie.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: analytická podpora kontrolnej činnosti služobného úradu vykonávanie
analýz a reportov z informačných systémov verejnej správy a z ostatných informačných zdrojov vytváranie koncepcie a metodiky štatistického zberu dát a ich analýzy s cieľom zlepšiť analytické možnosti pri hodnotení efektívnosti kontroly vypracúvanie koncepčných a analytických materiálov.

Platová tarifa: 1082,00 EUR

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania:  20.07.2018

Podrobnosti o výberovom konaní s možnosťou prihlásiť sa nájdete na webstránke: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/9404