Objednávky


Načítavam


Identifikačný údaj objednávkyPopis objednaného plneniaCelková max. hodnota plnenia s DPHIdentifikácia zmluvyDátum vyhotovenia objednávkyMeno a priezvisko/obchodné meno dodaváteľaAdresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodaváteľaIČO dodaváteľaObjednávku podpísalFunkcia
4240001263 Mesašný paušál 10/2018 755/OZA/2018 307,2 € Z/42/2017 05.11.2018 Commander Services s. r. o. Žitná 23, Bratislava 51183455 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001262 Úhrada PHM 756/OZA/2018 4903,97 € Z/5/2018 05.11.2018 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
4240001251 stravné lístky NKÚ SR 7650 € Z/30/2017 05.11.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
4240001249 stravné lístky exp. TN 878,4 € Z/30/2017 05.11.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001248 stravné lístky exp. NR 1022,4 € Z/30/2017 05.11.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
101178 Hygienické potreby 754/FJA/2018 1416,8 € -- 05.11.2018 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1, Bratislava 35757663 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
101169 čistiace potreby 39,4 € -- 05.11.2018 Marketworld s.r.o. ul. I. Madácha 2792/4, Komárno 46395334 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001270 výmena dverí 43254,35 € Z/30/2018 02.11.2018 ALUDOS s.r.o. Robotnícka 2136/72, Považská Bystrica 44408544 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
4240001259 dodávka zemného plynu 4158 € 13/2009/1014/NKU 02.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
4240001247 stravné lístky exp. BB 1260 € Z/30/2017 02.11.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
4240001246 stravné lístky exp. KE 831,6 € Z/30/2017 02.11.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001245 stravné lístky exp. ZA 1112,4 € Z/30/2017 02.11.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
4240001244 stravné lístky exp. TT 1047,6 € Z/30/2017 02.11.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
101176 sťahovacie práce 753/FJA/2018 760 € -- 02.11.2018 PLUSIM, spol. s r.o. Staré Grunty 36, Bratislava 35818565 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001277 servisná podpora KIS 34464,3 € 19/2010/1022/NKU 31.10.2018 Asseco Central Europe, a.s. Trenčianska 56/A, Bratislava 35760419 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
4240001276 servisná podpora RKIS 29425,68 € Z/20/2013 31.10.2018 Asseco Central Europe, a.s. Trenčianska 56/A, Bratislava 35760419 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
4240001273 FA - elektrina 10/2018 334,89 € D/4/2015 31.10.2018 ZSE Energia Čulenova 6, Bratislava 36677281 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001269 služby pri prenájme NP,PO 3210 € Z/15/2015 31.10.2018 Lesy Slovenskej republiky, , štátny podnik Obrancov mieru 6, Prešov 36038351 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
4240001264 výkon strážnej služby FJA/2018 6877,34 € Z/13/2016 31.10.2018 S.W.A.T Security s.r.o. Cabanová 2195/14, Bratislava 36793990 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
4240001261 telekomunikačné služby 10/2018 1328,63 € dohoda o voliteľ.volac.prog. 31.10.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
4240001260 tematický monitoring médií 10/2018 318,66 € Z/8/2016 31.10.2018 Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57, Bratislava 3 31402445 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001257 spravodajský servis za 10/2018 720 € Z/17/2016 31.10.2018 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s Mýtna 15, Bratislava 35745274 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001256 IP VPN - mesačný poplatok 10/2018 1138,8 € Z/10/2016 31.10.2018 BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 46303502 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
4240001250 upratovanie 751/FJA/2018 1000 € Z/5/2015 31.10.2018 B.T.SERVIS SK, s.r.o. Letecká 2, Sliač 36844659 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
101180 Informačná technológia 752/KJH/2018 42815 € -- 31.10.2018 AUTOCONT s. r. o. Einsteinova 24, Bratislava 36396222 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
101175 Oprava detektoru plynu 750/FJA/2018 60 € -- 31.10.2018 INTRAM spol s.r.o. Bočná 92, Bratislava 17324211 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001243 Servis dochádzkového systému 748/KJH/2018 3600 € 2.6.2017 29.10.2018 APIS spol. s r.o. Lazovná 12, Banská Bystrica 30222575 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
4240001242 výkon strážnej služby 749/FJA/2018 200 € Z/13/2016 29.10.2018 S.W.A.T Security s.r.o. Cabanová 2195/14, Bratislava 36793990 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001237 služby pri prenájme NP PO 214,08 € Z/15/2015 29.10.2018 Lesy Slovenskej republiky, , štátny podnik Obrancov mieru 6, Prešov 36038351 Ing. Janka Pisková, PhD. Riaditeľka OEaP KP NKÚ SR
4240001241 ubytovanie 747/OZA/2018 303,5 € Z/20/2018 26.10.2018 Aston Esquire s.r.o. Bajkalská 22, Bratislava 35934387 Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy Generálny riaditeľ KP NKÚ SR
Ukazujem 1 - 30 z 4460 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp

Verzia 4.18.8