Ľubomír Andrassy

predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR

 

Funkčné obdobie: máj 2022 - máj 2029

 

Fotografie predsedu

Ľubomír Andrassy foto

 

foto Ľ. Andrassy

 

Podpredseda NKÚ SR Ľubomír Andrassy

 

Životopis

Dátum narodenia: 25. február 1973

 

Priebeh zamestnaní:

09/2020 – 05/2022
Najvyšší kontrolný úrad SR, podpredseda

07/2015 – 09/2020
Najvyšší kontrolný úrad SR - generálny riaditeľ kancelárie predsedu

2015
Podnikateľ  - oblasť komunikácie a stratégie

2012 – 2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - poradca ministra pre oblasť mládežníckej politiky a komunikáciu

12/2010 – 12/2014
Hlavné mesto SR Bratislava - riaditeľ kancelárie primátora, vedúci oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou

12/2006 – 12/2010
Miestny úrad Bratislava-Petržalka - hovorca samosprávy, poradca starostu

2008 – 2009
Svetová banka na Slovensku - Konzultant pre tvorbu komunikačných stratégii verejných inštitúcií

2002 – 2006
Podnikateľ - oblasť komunikácie a stratégie

1998 – 2002
Národná rada SR - poslanec, zástupca SR v Parlamentnom zhromaždení NATO 

1997 – 1998
Strana demokratickej ľavice - vedúci úseku komunikácie a hovorca strany

1996
Ministerstvo obrany - špecialista civilno-vojenské vzťahy

 

Vzdelávanie a príprava

2008
Academia Istropolitana, Bratislava - akreditované vzdelávanie – Komunikácia

2002 – 2005 
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica - rigorózna skúška

1997 – 2002 
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica - politické vedy a medzinárodné vzťahy

1996                
Kalifornská postgraduálna škola v USA - civilno-vojenské vzťahy 

1991 – 1996 
Vysoká vojenská škola letecká gen. M. R. Štefánika, Košice - letecko-technický smer

1987 – 1991 
Gymnázium, Banská Bystrica

 

 

Ostatné

Správca Nadácie Bratislava, 2013 – 2015

Ambasádor SR pri príležitosti 25. Výročia organizácie mládežníckych projektov EÚ, 2013

Člen výboru pre organizáciu Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na Slovensku, 2011

Poslanec mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, 2002 – 2006

Viceprezident Európskej rady braneckých organizácií, 1994 – 1996

Člen a podpredseda Akademického senátu Vysokej vojenskej školy leteckej, 1992 – 1996

 

Jazyky:

anglický jazyk, ruský jazyk

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Publikácie : Politická komunikácia a volebný marketing.

Ocenenia:  Víťaz ocenenia Nadácie otvorenej spoločnosti – InfoČIN, 2008

                    Celoslovenské ocenenie Hovorca roka (2010, 2011, 2013, 2014)