Expozitúra NKÚ SR Košice

Expozitúra NKÚ SR Košice

Komenského 59
040 01 Košice
Tel.: +421 55 790 11 01
E-mail: info@nku.gov.sk

Zastupujúci riaditeľ: Ing. Vladimír Jurek
Kontrolná pôsobnosť: Košický kraj
 


Naposledy zmenené: 2015-10-08 11:26:33.117
Dátum vytvorenia: 2013-12-10 15:27:05.437