Harmonizácia medzinárodných štandardov ISSAI

Účasť na projekte Harmonizácia medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií (.pdf / 226kB)


Naposledy zmenené: 2015-11-20 09:21:19.732
Dátum vytvorenia: 2012-03-19 11:08:34.596