Európske vykonávacie smernice pre kontrolné štandardy INTOSAI

Európske vykonávacie smernice pre Kontrolné štandardy INTOSAI (.pdf / 665kB)


Naposledy zmenené: 2015-10-08 11:54:07.91
Dátum vytvorenia: 2012-08-07 12:51:14.175