Expozitúra NKÚ SR Bratislava

Expozitúra NKÚ SR Bratislava

Miletičova 19
826 19 Bratislava
Tel.: +421 2 502 55 476
E-mail: info@nku.gov.sk

Riaditeľ: Ing. Hana Marcin Jakubíková
Kontrolná pôsobnosť: Bratislavský kraj


Naposledy zmenené: Tue May 23 10:52:07 CEST 2017
Dátum vytvorenia: Mon Oct 29 12:55:42 CET 2012