Kontakt

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Priemyselná 2
824 73  Bratislava 26
E-mail: info@nku.gov.sk
Web: https://www.nku.gov.sk


Twitter: www.twitter.com/NKUSR
Facebook: www.facebook.com/nkusr
Youtube: www.youtube.com
LinkedIn: www.linkedin.com
Instagram: www.instagram.com
 

Sekretariát predsedu

T: +421 2 501 14 403
Pondelok - Piatok: 08:00 h. - 16:00 h.


Podateľňa

T: +421 2 501 14 911
Úradné hodiny
Pondelok - Štvrtok: 08:00 h. - 14:00 h.
Piatok 08:00 h. - 13:00 h.

 

Vybavovanie podnetov

Mgr. Ľubica Suballyová, PhD.
T: +421 905 367 399

 

IČO :     30844878
DIČ :     2020815665 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
SK41 8180 0000 0070 0006 0603 
BIC/SWIFT: SUBASKBX

 

Predstavitelia Najvyššieho kontrolného úradu SR

 

PhDr. Ing. Ľubomír Andrassy

predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
T: +421 2 501 14 402
E-mail: predseda@nku.gov.sk

 

PaedDr. Jaroslav Ivančo

podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
T: +421 2 501 14 415
E-mail: jaroslav.ivanco@nku.gov.sk

 

Ing. Henrieta Crkoňová

podpredsedníčka Najvyššieho kontrolného úradu SR
T: +421 2 501 14 313
E-mail: henrieta.crkonova@nku.gov.sk

 

Odbor komunikácie

Mgr. Daniela Bolech Dobáková

hovorkyňa
T: +421 2 501 14 408 

E-mail: daniela.bolech@nku.gov.sk
E-mail: hovorca@nku.gov.sk

 

Zväčšiť mapu