Expozitúra NKÚ SR Banská Bystrica

Expozitúra NKÚ SR Banská Bystrica

Horná 57
974 01 Banská Bystrica
Tel.:  +421 48 472 86 11
E-mail: info@nku.gov.sk

Riaditeľ: Ing. Peter Kapuscinský
Kontrolná pôsobnosť: Banskobystrický kraj