Späť

Správa-Banská Bysrica.pdf

Správa-Banská Bysrica.pdf

Náhľad
Priemerne (0 Hlasy)
Správa o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v Meste Banská Bystrica
1 z 11
Komentáre

Verzia 1.0

10.2.2012 10:19
Stav: Schválený
Správa o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v Meste Banská Bystrica
Stiahnuť (215k) Získajte URL alebo WebDAV URL.