Späť

Správa-Bratislava-Petržalka.pdf

Správa-Bratislava-Petržalka.pdf

Náhľad
Priemerne (0 Hlasy)
Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a inými prostriedkami zo zahraničia, majetkom, majetkovými právami, záväzkami, pohľadávkami v meste, ktoré je sídlom okresu. Kontrolovaný subjekt: MČ Bratislava-Petržalka
1 z 5
Komentáre

Verzia 1.0

29.2.2012 9:58
Stav: Schválený
Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a inými prostriedkami zo zahraničia, majetkom, majetkovými právami, záväzkami, pohľadávkami v meste, ktoré je sídlom okresu. Kontrolovaný subjekt: MČ Bratislava-Petržalka
Stiahnuť (172k) Získajte URL alebo WebDAV URL.