Späť

224-Kratka sprava z vykonanej kontroly hospodarenia s financnymi prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybranych mestach a obciach a v zakladnych skolach v ich zriadovatelskej posobnosti .html.pdf

224-Kratka sprava z vykonanej kontroly hospodarenia s financnymi prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybranych mestach a obciach a v zakladnych skolach v ich zriadovatelskej posobnosti .html.pdf

Náhľad
Priemerne (0 Hlasy)
1 z 2
Komentáre

Verzia 1.0

13.5.2011 12:19
Stav: Schválený
Stiahnuť (49k) Získajte URL alebo WebDAV URL.