Späť

244-Kratka sprava z kontroly dodrziavania zakonnosti, spravnosti a preukazatelnosti postupu Slovenskeho pozemkoveho fondu pri poskytovani restitucnych nahrad opravnenym osobam a pri realizacii zamenny.html.pdf

244-Kratka sprava z kontroly dodrziavania zakonnosti, spravnosti a preukazatelnosti postupu Slovenskeho pozemkoveho fondu pri poskytovani restitucnych nahrad opravnenym osobam a pri realizacii zamenny.html.pdf

Náhľad
Priemerne (0 Hlasy)
1 z 4
Komentáre

Verzia 1.0

13.5.2011 12:19
Stav: Schválený
Stiahnuť (76k) Získajte URL alebo WebDAV URL.