Späť

sprava_predpisy-eu.pdf

sprava_predpisy-eu.pdf

Náhľad
Priemerne (0 Hlasy)
Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov EÚ a SR pri nakladaní s finančnými prostriedkami Európskych spoločenstiev v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti krajov - Hotelová akadémia Ľ.Wintera Piešťany 2.2.2011
Dokumenty: Vysledky
1 z 3
Komentáre

Verzia 1.0

16.5.2011 10:47
Stav: Schválený
Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov EÚ a SR pri nakladaní s finančnými prostriedkami Európskych spoločenstiev v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti krajov - Hotelová akadémia Ľ.Wintera Piešťany 2.2.2011
Stiahnuť (173k) Získajte URL alebo WebDAV URL.