Späť

89-Kontrola poskytovania dotacii pre obcianske zdruzenia z rozpoctovej kapitoly Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR a ziadatelom o poskytnutie dotacii z vytazku loterii a inych podobnych h.html.pdf

89-Kontrola poskytovania dotacii pre obcianske zdruzenia z rozpoctovej kapitoly Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR a ziadatelom o poskytnutie dotacii z vytazku loterii a inych podobnych h.html.pdf

Náhľad
Priemerne (0 Hlasy)
1 z 3
Komentáre

Verzia 1.0

13.5.2011 11:10
Stav: Schválený
Stiahnuť (66k) Získajte URL alebo WebDAV URL.