Späť

sprava_vozokany.pdf

sprava_vozokany.pdf

Náhľad
Priemerne (0 Hlasy)
Správa o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na ochranu pred povodňami a na odstránenie ich následkov, 29.9.2011
Dokumenty: Vysledky
1 z 4
Komentáre

Verzia 1.0

29.9.2011 12:30
Stav: Schválený
Správa o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na ochranu pred povodňami a na odstránenie ich následkov, 29.9.2011
Stiahnuť (151k) Získajte URL alebo WebDAV URL.