Späť

sprava_vojkovce.pdf

sprava_vojkovce.pdf

Náhľad
Priemerne (0 Hlasy)
Správa o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na ochranu pred povodňami a na odstránenie ich následkov v obci Vojkovce, 20.9.2011
Dokumenty: Vysledky
1 z 3
Komentáre

Verzia 1.0

20.9.2011 13:05
Stav: Schválený
Správa o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na ochranu pred povodňami a na odstránenie ich následkov v obci Vojkovce, 20.9.2011
Stiahnuť (157k) Získajte URL alebo WebDAV URL.