Späť

429-Sprava o vysledku kontroly hospodarenia s financnymi prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch uzemnej samospravy vykonanej v Obci Kvakovce .html.pdf

429-Sprava o vysledku kontroly hospodarenia s financnymi prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch uzemnej samospravy vykonanej v Obci Kvakovce .html.pdf

Náhľad
Priemerne (0 Hlasy)
1 z 7
Komentáre

Verzia 1.0

13.5.2011 12:33
Stav: Schválený
Stiahnuť (165k) Získajte URL alebo WebDAV URL.