Späť

247-Sprava o vysledku kontroly uplatnovania prav mesta ako vlastnika obchodnej spolocnosti a kontroly hospodarenia obchodnej spolocnosti, v ktorej ma mesto vlastnicky podiel - Mesto Presov .html.pdf

247-Sprava o vysledku kontroly uplatnovania prav mesta ako vlastnika obchodnej spolocnosti a kontroly hospodarenia obchodnej spolocnosti, v ktorej ma mesto vlastnicky podiel - Mesto Presov .html.pdf

Náhľad
Priemerne (0 Hlasy)
1 z 8
Komentáre

Verzia 1.0

13.5.2011 12:19
Stav: Schválený
Stiahnuť (144k) Získajte URL alebo WebDAV URL.