Späť

sprava_sf1.pdf

sprava_sf1.pdf

Náhľad
Priemerne (0 Hlasy)
Správa o výsledku následnej kontroly implementácie odporúčaní a opatrení z kontrol a auditov programov štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
1 z 4
Komentáre

Verzia 1.0

3.4.2012 11:15
Stav: Schválený
Správa o výsledku následnej kontroly implementácie odporúčaní a opatrení z kontrol a auditov programov štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
Stiahnuť (163k) Získajte URL alebo WebDAV URL.