Späť

Správa-Brusno.pdf

Správa-Brusno.pdf

Náhľad
Priemerne (0 Hlasy)
Správa o výsledku kontroly výkonu správy dane za ubytovanie, hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť použitia výnosu tejto dane v Obci Brusno
1 z 6
Komentáre

Verzia 1.0

1.3.2012 12:52
Stav: Schválený
Správa o výsledku kontroly výkonu správy dane za ubytovanie, hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť použitia výnosu tejto dane v Obci Brusno
Stiahnuť (380k) Získajte URL alebo WebDAV URL.