Aktuality

Čínska delegácia navštívila ústredie aj expozitúru NKÚ SR

Pán Zhang Huixin z Ministerstva kontroly Čínskej ľudovej republiky aj so svojou delegáciou navštívil v dňoch 25. a 26. októbra 2010 Najvyšší kontrolný úrad SR.

Návšteva prezidenta Účtovného dvora Rumunska

Prezident Účtovného dvora Rumunskej republiky Nicolae Vacaroiu so svojou delegáciou navštívil Najvyšší kontrolný úrad SR. Rokoval s predsedom NKÚ SR Jánom Jasovským a ďalšími zástupcami úradu o...

Čelní predstavitelia NKI Vyšehradskej skupiny na Slovensku

Vedúci predstavitelia najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) krajín Vyšehradskej skupiny V 4+2 (NKI krajín Vyšehradskej štvorky - Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko spolu s Rakúskom a...

Spoločný systém hodnotenia kvality alebo model CAF

V súvislosti s realizáciou „Národného programu kvality 2009 - 2012“, schváleného vládou SR, ako aj ďalšími programovými dokumentmi, NKÚ SR považuje za dôležité uplatniť v podmienkach úradu systém...

Peer review pokračovalo návštevou z NKI Slovinska

Zástupkyne NKI Slovinska ako členky tímu peer review navštívili v dňoch 12. – 14.07.2010 Najvyšší kontrolný úrad SR v rámci prebiehajúceho projektu nezávislého medzinárodného posúdenia. Na...

Druhé stretnutie peer review tímu na NKÚ SR

Členovia tímu nezávislého medzinárodného posúdenia NKÚ SR (peer review) z NKI Veľkej Británie, Poľska a Estónska sa stretli so zástupcami NKÚ SR, ktorí sú garantmi jednotlivých tém medzinárodného...

Zbierka zamestnancov NKÚ SR

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vyhlásil dnes finančnú zbierku zamestnancov NKÚ SR na pomoc ľuďom postihnutým povodňami, s ktorými NKÚ SR hlboko súcití a týmto spôsobom im chce...

Bývalý predseda štátneho kontrolného úradu Maďarska na NKÚ SR

Prof. Árpád Kovács, bývalý predseda Štátneho kontrolného úradu Maďarska navštívil 31. mája 2010 Najvyšší kontrolný úrad SR. Návšteva sa uskutočnila na pozvanie predsedu NKÚ SR Jána Jasovského,...