Aktuality

Projekt Kontrolórsky informačný systém ukončený ako prvý

Najvyšší kontrolný úrad SR slávnostne ukončil dňa 16.12.2011 dva významné projekty. Národný projekt Kontrolórsky informačný systém SR - Elektronické služby NKÚ SR bol prevzatý ako prvý národný...

Projekt Kontrolórsky informačný systém ukončený ako prvý

Najvyšší kontrolný úrad SR slávnostne ukončil dňa 16.12.2011 dva významné projekty. Národný projekt Kontrolórsky informačný systém SR - Elektronické služby NKÚ SR bol prevzatý ako prvý národný...

Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2012

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ing. Ján Jasovský predniesol dňa 06.12.2011 na rokovaní 26 schôdze Národnej rady SR Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho rozpočtu...

Predseda NKÚ SR prednášal na 8. Národnej konferencii o kvalite

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský prednášal na 8. Národnej konferencii o kvalite: Manažérstvo kvality vo verejnej správe, ktorá sa uskutočnila 6. – 7. decembra 2011....

Člen Európskeho dvora audítorov za Slovenskú republiku prezentoval na NKÚ SR

Tak ako minulý rok, aj tohto roku, 23. novembra 2011, navštívil Najvyšší kontrolný úrad SR člen Európskeho dvora audítorov (EDA) za Slovenskú republiku doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD., aby...

Článok predsedu NKÚ SR v októbrovom vydaní medzinárodného časopisu INTOSAI JOURNAL

V októbrovom vydaní časopisu najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI JOURNAL, ktoré bolo venované projektom Peer Review, je publikovaný článok predsedu NKÚ SR o praktických skúsenostiach s...

Najvyšší kontrolný úrad SR získal titul Efektívny používateľ modelu CAF

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky ako prvá organizácia na Slovensku získal titul Efektívny používateľ modelu CAF. Jeho udeleniu predchádzalo vykonanie Externej spätnej väzby modelu CAF. Tím

Najvyšší kontrolný úrad SR oslávil 250 rokov štátnej kontroly na Slovensku

Najvyšší kontrolný úrad SR si v tomto roku pripomína 250 - te výročie založenia Účtovnej dvorskej komory, ktorá bola predchodcom súčasnej najvyššej kontrolnej inštitúcie na území Slovenska....

Študenti Univerzity Mateja Bela na návšteve NKÚ SR

Takmer 40 študentov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v sprievode svojich vyučujúcich navštívilo 13. októbra 2011 Najvyšší kontrolný úrad SR. Prehliadku priestorov úradu...

250 rokov štátnej kontroly na Slovensku

Vážení občania. Dňa 26.10.2011 sa v priestoroch Najvyššieho kontrolného úradu SR uskutoční podujatie pod názvom „250 rokov štátnej kontroly na