Aktuality

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2010 v Národnej rade SR

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský vystúpil v piatok 20. mája 2011 na rokovaní Národnej rady SR, aby uviedol Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2010. Najvyšší...

Na NKÚ SR vystavuje Elenn Mazúrová

Najvyšší kontrolný úrad SR je hostiteľom a miestom ďalšej zaujímavej výstavy obrazov. Ich autorkou je výtvarníčka Elenn Mazúrová. Jej obrazy sú plné tajomných stretnutí a nezvyčajných vzťahov a...

Návšteva bývalého hlavného kontrolóra Spojených štátov amerických

Predseda NKÚ SR Ján Jasovský prijal 27. apríla 2011 Charlesa A. Bowshera, bývalého hlavného kontrolóra Spojených štátov amerických (GAO) v rámci jeho návštevy Slovenska. Počas výkonu svojej...

Oznam - Spravodajca

Odbor komunikácie a styku s verejnosťou NKÚ SR spracoval a v elektronickej podobe vydal nové číslo „Spravodajcu NKÚ SR 1/2011“, ktorý obsahuje na 116 stranách 18 Správ NKÚ SR o výsledkoch kontrol v...

Informácia o zasadnutí Riadiaceho výboru Národného projektu Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

V zmysle programových dokumentov Národného projektu: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR – Elektronické služby NKÚ SR (projekt), ktorý je riadený podľa Výnosu Ministerstva financií...

Kondolencia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský bol dnes, t.j. 23.3.2011 prijatý a privítaný mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Japonska v SR, ktorému osobne kondoloval. Zápisom do...

Aktivity NKÚ SR - zhodnotenie roka 2010 a vízie v roku 2011

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky si v roku 2010 výrazne uvedomoval nutnosť modernizácie činnosti orgánov verejnej správy a potrebu riešiť dôsledky svetovej finančnej a hospodárskej...

Predseda NKÚ SR prednášal na 7. Národnej konferencii o kvalite

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský sa spolu s členmi CAF tímu zúčastnil na 7. národnej konferencii o kvalite: Manažérstvo kvality vo verejnej správe, ktorá sa uskutočnila 7. -...

5. stretnutie v rámci projektu medzinárodného nezávislého posúdenia - Peer Review

V dňoch 25. – 29. októbra 2010 sa na pôde NKÚ SR uskutočnilo už 5. stretnutie v rámci projektu medzinárodného nezávislého posúdenia – Peer Review. Externí hodnotitelia z NKI Veľkej...

Čínska delegácia navštívila ústredie aj expozitúru NKÚ SR

Pán Zhang Huixin z Ministerstva kontroly Čínskej ľudovej republiky aj so svojou delegáciou navštívil v dňoch 25. a 26. októbra 2010 Najvyšší kontrolný úrad SR.