Aktuality

VII. Medzinárodná konferencia EUROSAI a OLACEFS

V dňoch 17. a 18. septembra 2012 sa NKÚ SR zúčastnil VII. Medzinárodnej konferencie EUROSAI a OLACEFS. Organizácia OLACEFS združuje najvyššie kontrolné inštitúcie (NKI) krajín Latinskej Ameriky a...

Najvyšší kontrolný úrad SR bol ocenený

Predseda NKÚ SR Ján Jasovský sa na pozvanie Združenia hlavných kontrolórov SR zúčastnil 19. septembra 2012 jeho XVIII slávnostného snemu, ktorý sa konal pri príležitosti 20. výročia založenia ZHK...

Stretnutie vedúcich predstaviteľov NKI Vyšehradskej skupiny+2

Delegácia Najvyššieho kontrolného úradu SR na čele s jeho predsedom Jánom Jasovským sa zúčastnila pravidelného každoročného stretnutia vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií...

Cena Európskeho dvora audítorov za výskum v oblasti kontroly verejného sektora za rok 2012 - Juan Manuel Fabra Vallés

Európsky dvor audítorov začal druhú edíciu „Ceny Európskeho dvora audítorov za výskum v oblasti kontroly verejného sektora“ za odborný výskum týkajúci sa kontroly verejného sektora a poslania a...

Predseda NKÚ SR na sneme Únie miest Slovenska

Na pozvanie prezidenta Únie miest Slovenska sa predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský zúčastnil a aj vystúpil dňa 29. júna 2012 na jej XXII sneme. Hovoril o rozvoji Najvyššieho...

Stretnutie dvoch generácií

Vernisážou otvorená výstava akad. mal. Ľubice Prudilovej-Dohnányovej a Mgr. art. Martina Bendželu v priestoroch Najvyššieho kontrolného úradu SR dňa 28.06.2012 prezentuje tvorbu dvoch generačne...

Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2011

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský predniesol včera, 26.06.2012 v pléne Národnej rady SR Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho záverečného účtu...

Najvyšší kontrolný úrad SR prezentoval nové smery v kontrole

Workshop s rovnomenným názvom zorganizoval Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vo svojich priestoroch 26.6.2012 pre kontrolórov z Úradu vlády SR, ministerstiev i vyšších územných celkov...

Na NKÚ SR sa bude konať workshop Nové smery v kontrole

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky pripravil Strategický zámer kontrolnej činnosti na roky 2012 – 2014, ktorý odzrkadľuje aj závery a odporúčania medzinárodných organizácií...

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2011 v Národnej rade SR

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský predstúpil v piatok 22. júna 2012 pred poslancov Národnej rady SR. Vo svojom vystúpení uviedol a prezentoval Správu o výsledkoch kontrolnej...