Aktuality

XXI. kongres INTOSAI úspešne zavŕšený

XXI. Kongres INCOSAI (kongres medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI), ktorý sa konal v Pekingu v dňoch 22. až 26. 10. 2013, si v tomto roku pripomenul aj 60. výročie...

Informácia o návšteve delegácie z NKÚ, Česká republika na NKÚ SR (9. október 2013)

Rokovania druhej skupiny, vedenej Ing. Zdenkom Kováčom, generálnym riaditeľom sekcie predsedu NKÚ SR, boli zamerané na riadenie ekonomiky a prevádzky NKÚ SR a prezentovanie video-konferenčného...

Vilnius hosťoval výročné stretnutie Kontaktného výboru NKI EÚ a EDA

Na programe dvojdňového rokovania bol seminár za účasti európskeho komisára pre dane a colnú úniu, kontrolu a boj proti podvodom Algirdasa Šemetu. Vo svojej prezentácii zdôraznil význam...

Zmluva na národný projekt Rozvoj kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR podpísaná

Slávnostným podpisom zmluvy na rozvoj Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR a poskytovanie služieb podpory jeho prevádzky medzi predsedom NKÚ SR Jánom Jasovským a predsedom predstavenstva...

Úspešné rokovanie aj o verejných financiách v štátoch V4, Rakúsku a Slovinsku

Spoločné závery sa budú prezentovať na stretnutí vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie, ktoré sa uskutoční v októbri v Litve. Zúčastnené delegácie v rámci...

Poslanci Výboru EP diskutovali o kontrole

Rokovanie v NKÚ SR sa uskutočnilo v rámci návštevy Slovenskej republiky, ktorej predmetom je zistenie stavu vo vyraďovaní a nakladaní s finančnými prostriedkami EÚ a ďalších donorov Medzinárodného...

Pokračujú projektové aktivity s expertmi SFAO

Workshop mal formu praktického výcviku („on the job traning“) a učenia sa zo skúseností („learning by doing“) expertov SFAO, pánov Massima Magniniho a Wernera Tschoppa pri koučovaní prípravy...

O kontrolách v českom i slovenskom zdravotníctve

Slovenskí kontrolóri hovorili o výsledkoch kontroly nakladania s majetkom štátu a využívania zdravotníckej techniky vo vybraných zdravotníckych zariadeniach. Českými zástupcami bola táto kontrola...

Seminár k 20. výročiu NKÚ ČR o budúcnosti najvyšších kontrolných inštitúcií

Činnosť NKÚ ČR vo svojom príhovore podporil aj prezident ČR Miloš Zeman, keď deklaroval úradu svoju podporu, najmä návrhom na rozšírenie jeho právomocí. "Obávám se, že takovou degenerativní...

Spoločné rokovanie s poslancami NR SR v úrade

Spoločné rokovanie členov Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti a vedenia NKÚ SR sa konalo v priestoroch úradu 18. júna 2013 a to v rámci 36. schôdze tohto výboru. Okrem príhovoru predsedu NKÚ...