Aktuality

Úspešné rokovanie aj o verejných financiách v štátoch V4, Rakúsku a Slovinsku

Spoločné závery sa budú prezentovať na stretnutí vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie, ktoré sa uskutoční v októbri v Litve. Zúčastnené delegácie v rámci...

Poslanci Výboru EP diskutovali o kontrole

Rokovanie v NKÚ SR sa uskutočnilo v rámci návštevy Slovenskej republiky, ktorej predmetom je zistenie stavu vo vyraďovaní a nakladaní s finančnými prostriedkami EÚ a ďalších donorov Medzinárodného...

Pokračujú projektové aktivity s expertmi SFAO

Workshop mal formu praktického výcviku („on the job traning“) a učenia sa zo skúseností („learning by doing“) expertov SFAO, pánov Massima Magniniho a Wernera Tschoppa pri koučovaní prípravy...

O kontrolách v českom i slovenskom zdravotníctve

Slovenskí kontrolóri hovorili o výsledkoch kontroly nakladania s majetkom štátu a využívania zdravotníckej techniky vo vybraných zdravotníckych zariadeniach. Českými zástupcami bola táto kontrola...

Seminár k 20. výročiu NKÚ ČR o budúcnosti najvyšších kontrolných inštitúcií

Činnosť NKÚ ČR vo svojom príhovore podporil aj prezident ČR Miloš Zeman, keď deklaroval úradu svoju podporu, najmä návrhom na rozšírenie jeho právomocí. "Obávám se, že takovou degenerativní...

Spoločné rokovanie s poslancami NR SR v úrade

Spoločné rokovanie členov Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti a vedenia NKÚ SR sa konalo v priestoroch úradu 18. júna 2013 a to v rámci 36. schôdze tohto výboru. Okrem príhovoru predsedu NKÚ...

Rokovanie Podvýboru INTOSAI 13. a 14. júna

Na stretnutí v Bratislave sa zúčastnia predstavitelia NKI Maroka v pozícii predsedu Výboru INTOSAI pre budovanie kapacít, ako aj zástupcov z NKI Bangladéša v pozícii podpredsedu podvýboru,...

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2012 v Národnej rade SR

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský v utorok 28. mája 2013 uviedol pred poslancami NR SR Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej...

IV. konferencia EUROSAI – ARABOSAI

Hlavnou témou tohtoročného zasadania IV. spoločnej konferencie EUROSAI-ARABOSAI boli Moderné výzvy pre budovanie kapacít NKI. Konferencia sa konala v Baku v dňoch 16.-18.apríla 2013 za účasti...

Odborný seminár ocenil prácu NKÚ SR, úrad zamestnancov a hostí

20. výročie vzniku NKÚ SR (1.4.1993) sme si pripomenuli rôznymi podujatiami, od stredy 3. apríla, kedy sa NKÚ SR otvoril verejnosti, do piatku 5.4. prijatím zahraničných delegácií z partnerských...