Aktuality

Protipožiarny systém obstarali štátne lesy netransparentne a bez preukázania hospodárnosti

Bratislava 10. júla 2020 – Protipožiarny kamerový systém na ochranu lesov za takmer 28 miliónov eur manažéri štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky (Lesy SR) vyberali netransparentným...

Občania kontaktovali kontrolórov i počas koronakrízy, niektoré podnety úrad preverí tento rok

Bratislava 3. júl  2020 – Preverenie hospodárenia verejno-právnej RTVS, pracovno-právnych vzťahov na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, či konanie...

Dobrý hospodársky rok nebol využitý na dosiahnutie prvého vyrovnaného rozpočtu verejnej správy

Bratislava  26. júna  2020 – Cieľ nulového deficitu a vyrovnaného štátneho rozpočtu v roku 2019 sa nepodarilo naplniť a v skutočnosti výdavky verejnej správy...

Kontrolóri preveria, ako bolo Slovensko pripravené na pandémiu spôsobenú ochorením COVID-19

Bratislava,  19. júna 2020 –  Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR) vedie tím európskych kontrolných inštitúcií, ktoré spoločne skontrolujú schopnosť národných a medzinárodných...

Nezrozumiteľnosť legislatívy komplikuje ochranu osobných údajov

Bratislava  12.  jún  2020 –  Verejná správa nedostatočne zabezpečuje ochranu osobných údajov. Štát nemá informácie koľko financií inštitúcie potrebujú, aby plnili...

NKÚ chce novelu zákona zabraňujúcu zneužívať inštitút osobitného zreteľa (TASR)

Púchov 9. júna (TASR) – V inštitúte osobitného zreteľa, prostredníctvom ktorého samosprávy prenajímajú alebo predávajú svoj majetok, je veľa rizík a môže byť zo strany samospráv zneužívaný na...

K. Mitrík poslal prvýkrát informáciu o zásadných zisteniach NKÚ novému predsedovi parlamentu i vlády

Bratislava 5. júna  2020 – O zisteniach kontrolórov za uplynulých 5 mesiacov tohto roka, napríklad pri digitalizácii regionálneho školstva, cezhraničnej preprave odpadov, či...

Informačný systém slúžiaci pre výber cla musí byť prepojený s inými štátnymi systémami

Bratislava 2. júna 2020 – Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR) pozitívne hodnotí nastavenie systému finančnej správy SR,  vďaka ktorému Slovensko včas a riadne zabezpečuje národné odvody...

Opatrenia na zmiernenie krízy sú dôležité, výrazne však ovplyvnia vývoj rozpočtu

Bratislava  22. mája 2020 - Indikátor ekonomického sentimentu Slovákov klesol na najnižšiu úroveň od roku 2009. Cielená podpora ekonomiky je v súčasnej situácii nevyhnutná a nie je...