Aktuality

Prieskum pre verejnosť, vyjadrite svoj názor na nás

Od konca roku 2012 publikuje NKÚ SR na svojom webovom sídle kompletné protokoly, záznamy i súhrnné správy o výsledkoch kontroly, na čo verejnosť i médiá zareagovali veľmi pozitívne. Záujem o tieto...

Medzinárodné podujatia o informačných systémoch pri 300. výročí založenia NKI Nemecka

V rámci rokovacích dní predseda úradu uskutočnil niekoľko bilaterálnych stretnutí s prezidentmi NKI Nemecka, Maďarska, Českej republiky a Moldavska, s ktorými diskutoval o aktuálnych otázkach a...

Slovenský deň v Indii

Pozvanie Generálneho riaditeľa MNKI Indie Roya Mathraniho prijali viacerí hostia z medzinárodných vzdelávacích inštitúcii v Indii. Prednášku venovanú európskej ekonomickej integrácii so...

Zlepšovanie v NKÚ SR

Najvyšší kontrolný úrad SR považuje za dôležité pokračovať aj v tomto roku v zavádzaní princípov komplexného manažérstva kvality, v trvalom zvyšovaní kvality svojich procesov a v pravidelnom...

O kontrole informačných systémov

Projekt „Kontrola a bezpečnosť informačných systémov" je realizovaný v spolupráci so Švajčiarskym federálnym kontrolným úradom (Swiss Federal Audit Office). V týchto dňoch sa v NKÚ SR koná ...

V NKÚ SR prezentácia výročných správ EDA

Člen Európskeho dvora audítorov (EDA) za Slovenskú republiku doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD. prezentoval na pôde Najvyššieho...

Pracovná cesta podpredsedu NKÚ SR na NKÚ, Česká republika

Podpredseda NKÚ SR Igor Šulaj s delegáciou zo sekcie finančnej a daňovej navštívil v dňoch 08. – 09. 01. 2014 Najvyšší kontrolný úrad v Českej republike. Delegáciu prijal prezident NKÚ, ČR...

Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský predniesol na rokovaní 27. Schôdze Národnej rady SR 5.12.2013 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k Návrhu štátneho rozpočtu na rok...

Harmonizačný tím INTOSAI v Bratislave

Predseda Podvýboru INTOSAI pre kontrolu súladu J. Gunvaldsen z NKI Nórska ako aj N.E. Brokopp z Európskeho dvora audítorov vysoko ocenili pôsobenie NKÚ SR v harmonizačnom tíme. „Je to prejav...

XXI. kongres INTOSAI úspešne zavŕšený

XXI. Kongres INCOSAI (kongres medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI), ktorý sa konal v Pekingu v dňoch 22. až 26. 10. 2013, si v tomto roku pripomenul aj 60. výročie...