Aktuality

NKÚ si posvieti na spoločensky závažné podozrenia

Najvyšší kontrolný úrad sa rozhodol reagovať na spoločensky závažné podozrenia. Na základe podnetov, ale aj z vlastnej iniciatívy sa v najbližšom období zameria na dva prípady, ktoré na...

Záverečná konferencia Národného projektu RKIS NKÚ

Vo štvrtok 24. septembra 2015 sa v priestoroch NKÚ SR uskutočnila "Záverečná konferencia Národného projektu: Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu...

TK predsedu NKÚ k 100 dňom od nástupu do funkcie

V piatok 4. septembra 2015 o 9.00 hod. sa v priestoroch NKÚ SR (7. poschodie) uskutoční tlačová konferencia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR Karola Mitríka. Témou TK, na ktorú srdečne...

Kontrolóri musia aktívne predávať svoje zistenia širokej verejnosti

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík sa v piatok 28. augusta 2015 zúčastnil záverečnej časti medzinárodného nezávislého posudzovania Najvyššej kontrolnej inštitúcie (NKI) Lotyšska...

Kontrolóri sa zamerajú na daňové podvody a úniky na DPH

Českí a slovenskí kontrolóri budú spolupracovať pri výkone paralelnej kontroly zameranej na správu spotrebných daní. Zmluvu o spolupráci v tejto oblasti podpísal v utorok 18. augusta 2015 v Prahe...

Stretnutie predsedu NKÚ s guvernérom NBS aj o poskytnutí priestorov

V rozhovore sa dotkli aj priestorových problémov, ktoré NKÚ rieši na svojich expozitúrach v Trenčíne a Žiline. Z hľadiska poskytnutia priestorov, ktoré by mohli spĺňať požiadavky úradu, vyzerá...

Predseda NKÚ SR sa zúčastnil zasadnutia Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov NKI štátov EÚ a EDA

V závere stretnutia prevzal predseda NKÚ SR Karol Mitrík z rúk doterajšej predsedníčky a hlavnej audítorky Lotyšska Elity Kruminy predsedníctvo v Kontaktnom výbore. Najbližší rok bude NKÚ SR...

NKÚ SR ukončil kontrolu Ministerstva obrany SR

Ministerstvo obrany SR akceptovalo výsledky kontroly NKÚ SR a voči obsahu protokolu o výsledku kontroly nevznieslo písomné námietky proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení.

Workshop na tému Kontrola výkonnosti a pôsobnosti samosprávy

Po skončení workshopu o 16:00 usporiada NKÚ SR krátky tlačový brífing, na ktorom bude informovať o cieľoch a možných prínosoch workshopu a o rozsiahlej štúdii s názvom Informácia o kontrole...

Spolupráca na novom zákone o finančnej kontrole a audite

Ďalšou témou stretnutia bol priebeh prípravy štátneho rozpočtu pre rok 2016, ako aj krátke zhodnotenie vzájomnej komunikácie pri napĺňaní plánov kontrolnej činnosti ministerstva i NKÚ. Predseda...