Aktuality

V centrále NKÚ sa konala e-Konferencia o kontrole vo svete IT

Bratislava 22. marca 2023 -  O úrovni digitalizácie a informatizácie na Slovensku, zisteniach z kontrol Najvyššieho kontrolného úradu SR v tejto oblasti, ako aj...

Diskusia s podpredsedom NKÚ Ivančom: Nenaplnený potenciál obnovy verejných budov

Bratislava 21. marca 2023 - Ako je na tom Slovensko s obnovou verejných budov? Čo by pomohlo proces zrýchliť a zefektívniť? Máme dostatok dát o energetickej náročnosti verejných budov? Na...

Slovenskí spotrebitelia nemajú dostatočnú ochranu zo strany štátu

Bratislava 17. marca 2023 – Ochrana práv spotrebiteľov na Slovensku v uplynulom období stagnovala, aj keď existuje výrazný priestor na jej zvýšenie. Vyplynulo to z kontroly Najvyššieho...

NKÚ upozornil na problémy v zdravotníctve aj vládu

Bratislava 8. marca 2023 - Kontroly NKÚ v oblasti elektronizácie zdravotníctva a financovania  štátnych záchraniek sa v stredu dostali na prerokovanie vlády. Situácia okolo...

Po desiatich rokoch modernizácie osobných vlakov je obnovené len každé deviate koľajové vozidlo

Bratislava 7. marca 2023 – Železničná koľajová doprava je v kritickom stave a je dlhodobo zanedbávaná. Len každé deviate koľajové vozidlo je nové alebo zmodernizované. Vozový park...

Štát vo vzťahu k samosprávam porušuje ústavu, zhodli sa predstavitelia ZMOS a NKÚ

Bratislava 2. marca 2023 - Ústava hovorí o tom, že samosprávy vykonávajú okrem originálnych aj prenesené kompetencie, na ktoré im štát má poskytnúť dostatok financií. To sa ale v súčasnosti...

Obnova verejných budov je pomalá, pri súčasnom tempe bude trvať takmer tridsať rokov

Bratislava 24. februára 2023 – Obnova verejných budov na Slovensku v rokoch 2014 až 2021 bola nesystémová a nenapredovala želaným tempom. Tieto roky sme nevyužili na zriadenie národnej...

Národné divadlo má rezervy vo finančnom riadení, schválené rozpočty sú poddimenzované

Bratislava 14. februára 2023 – Slovenské národné divadlo (SND) uzatvára s Ministerstvom kultúry SR (MK) kontrakty s nereálnymi rozpočtami, z ktorých nedokáže pokryť výdavky na...

Kľúčový register štátu, register právnických osôb, stále nemôže slúžiť na právne úkony

Bratislava 10. februára 2023 – Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) preverovali, ako je zabezpečená prevádzka informačného systému Registra právnických osôb (RPO) po dobe...

Potenciál akademického prostredia na Slovensku je obrovský a je potrebné ho využívať

Bratislava 7. februára 2023 - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR sa snaží zadefinovať ďalšiu spoluprácu s univerzitami a vysokými školami na Slovensku. Užšie partnerstvo dnes spečatili podpisom...