Aktuality

Späť

Vzdelávanie NKÚ SR zamerané na medzinárodné certifikované oblasti

Vzdelávanie NKÚ SR zamerané na medzinárodné certifikované oblasti

Zvyšovanie výkonnosti, odbornosti a zodpovednosti kontrolórov – to sú hlavné zámery Najvyššieho kontrolného úradu SR v oblasti vzdelávania zamestnancov.  V máji tohto roku NKÚ SR začal s národným projektom Zvyšovanie profesionality a špecializácie zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu.

Hlavné vzdelávacie aktivity projektu tvoria štyri oblasti, v ktorých sa budú vzdelávať kontrolóri. Postupne by sa mali stať  expertami  s medzinárodným certifikátom v projektovom riadení IPMA C a IPMA D,  držitelia medzinárodného diplomu Advanceddiploma in accountancy and business v medzinárodnom ACCA kurze, odborníci v oblasti špecifického vzdelávania zameraného na výkonnostnú kontrolu,  medzinárodne certifikovaní experti v kurze ITIL Foundation (pre audit IS)

Posilnenie profesionality a špecializácie kontrolórov NKÚ SR sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Priestor pre vašu príležitosť. Projekt by mal skončiť  v decembri roku 2015. Schválená výška finančných prostriedkov je 249 848,33 EUR, čo tvorí aj výšku poskytnutého finančného príspevku.

Viac informácii o poskytovateľovi pomoci je uvedených na www.esf.gov.sk.

Kontaktná osoba:
Mgr. Andrea Korenková,
tel.: 02/50114107,
andrea.korenkova@nku.gov.sk
www.nku.gov.sk