Aktuality

Späť

Vilnius hosťoval výročné stretnutie Kontaktného výboru NKI EÚ a EDA

Vilnius hostil výročné stretnutie Kontaktného výboru NKI EÚ a EDA

Nový finančný rámec na obdobie rokov 2014-2020 a nová finančná smernica EÚ, nové správy ekonomických záležitostí EÚ a z toho vyplývajúce nové úlohy pre najvyššie kontrolné inštitúcie (NKI) a Európsky dvor audítorov - to boli hlavné témy výročného stretnutia Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov NKI, ktorého sa zúčastnila delegácia NKÚ SR vedená jeho predsedom Jánom Jasovským v dňoch 10.-11. októbra 2013 vo Vilniuse.

Na programe dvojdňového rokovania bol seminár za účasti európskeho komisára pre dane a colnú úniu, kontrolu a boj proti podvodom Algirdasa Šemetu. Vo svojej prezentácii zdôraznil význam nezávislosti a technickej odbornosti kontrolných orgánov v novom finančnom rámci. V priebehu stretnutia boli prerokované aj výsledky pracovných skupín dosiahnuté v roku 2013 v rôznych oblastiach kontroly, niekoľko správ a informácií o kontrole využívania finančných prostriedkov EÚ vykonávané v členských štátoch, ako aj stanovenie aktivít na rok 2014 . Predstavitelia NKI kandidátskych štátov EÚ, ktoré sa pravidelne zúčastňujú týchto zasadnutí ako pozorovatelia, predstavili spoločnú správu o svojej činnosti. Na záver prijal Kontaktný výbor päť rezolúcií týkajúcich sa činnosti plánovaných na rok 2014.

Vilnius hosťoval výročné stretnutie Kontaktného výboru NKI EÚ a EDA