Aktuality

Späť

VII. Medzinárodná konferencia EUROSAI a OLACEFS

VII. Medzinárodná konferencia EUROSAI a OLACEFS

V dňoch 17. a 18. septembra 2012 sa NKÚ SR zúčastnil VII. Medzinárodnej konferencie EUROSAI a OLACEFS. Organizácia OLACEFS združuje najvyššie kontrolné inštitúcie (NKI) krajín Latinskej Ameriky a Karibiku. Konferencia sa konala v Tbilisi a jej hostiteľom bola Komora kontroly Gruzínska, ktorá zároveň tento rok oslavovala významný medzník svojej existencie – 20. výročie svojho vzniku.

Nosná téma konferencie „Dobré riadenie vo verejnom sektore: Úloha NKI" je zároveň v posledných dekádach často diskutovanou témou v rámci medzinárodného spoločenstva NKI a jednou z dvoch hlavných tém pripravovaného XXI. Kongresu INTOSAI (INCOSAI 2013). Vzhľadom na široký okruh tejto nosnej témy bola Konferencia zameraná hlavne na nasledovné dve čiastkové témy:

1.      Posilnenie dôvery zúčastnených strán: Bezúhonnosť vedenia, zodpovednosť a „vytváranie atmosféry z úrovne vrcholového riadenia".

2.      Reforma riadenia verejných financií: Trendy a získané znalosti.

Výsledkom dvojdňovej konferencie bol nižšie uvedený oficiálny dokument „Vyhlásenie z Tbilisi", ktoré zhŕňa výsledky rokovaní a odporúčania k nosnej téme konferencie.

2012-10-02_1454_Vyhlasenie-EUROSAI-a-OLACEFS (.pdf / 304kB)