Aktuality

Späť

Verejnosť môže vyplnením dotazníka pomôcť kontrolórom NKÚ SR

Verejnosť môže vyplnením dotazníka pomôcť kontrolórom NKÚ SR

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2015, vykonáva kontrolu podpory zamestnanosti a znižovania nezamestnanosti, čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohodnutých podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov pri realizácii vybraných projektov konečnými užívateľmi.

Súčasťou uvedenej kontroly je vyhodnotenie uplatňovania politiky zamestnanosti v praxi a ich osobnej skúsenosti pri svojom uplatňovaní sa. Kvôli dosiahnutiu relevantných výsledkov sa NKÚ SR obracia na občanov s prosbou o vyplnenie dotazníka spokojnosti zamestnanca, ktorý sa nachádza na webovom sídle úradu

Hodnotenie, podnety a návrhy zo strany zainteresovanej verejnosti budú veľmi cennou spätnou väzbou pre kontrolórov a preto si Najvyšší kontrolný úrad dovoľuje požiadať občanov o poskytnutie informácií o svojich vlastných skúsenostiach. Kontrolná skupina predpokladá, že  vyplnený dotazník poukáže na problémy uchádzačov o zamestnanie s uplatňovaním sa a pomôže aj pri navrhovaní opatrení na zlepšenie kvality politiky zamestnanosti a tým aj na lepšie uplatňovanie v praxi.

Mgr. Lukáš Jasenec
Riaditeľ odboru komunikácie a styku s verejnosťou