Aktuality

Späť

Vedúci predstavitelia najvyšších kontrolných inštitúcii krajín V4+2 o plánovaní

Vedúci predstavitelia najvyšších kontrolných inštitúcii krajín V4+2 o plánovaní

Každoročné stretnutie vedúcich predstaviteľov Najvyšších kontrolných inštitúcii krajín V4+2 sa uskutočnilo 4. až 5. septembra v Gumpoldskirchene. Vedením delegácie NKÚ SR bol poverený podpredseda NKÚ SR Ing. Vladimír Tóth. Účelom stretnutia bola príprava a koordinácia uvedených NKI pred blížiacim sa Kontaktným výborom. Účastníci stretnutia rokovali aj o spolupráci medzi NKI krajín Európskej únie, vývoji v oblasti účtovných štandardov IPSAS/EPSAS i plánovaní kontrolnej činnosti. Zástupcovia NKÚ SR prezentovali svoj názor na najvhodnejšie formy a poznatky z plánovania NKÚ SR na základe rizikovej analýzy.

Vedúci predstavitelia najvyšších kontrolných inštitúcii krajín V4+2 o plánovaní

Závermi zo stretnutia je návrh rezolúcie na Kontaktný výbor o spolupráci medzi NKI a Európskym dvorom audítorov i Dohoda o uskutočnení medzinárodného seminára zameraného na oblasť plánovania kontrolnej činnosti pre špecialistov krajín V4+2.

Vedúci predstavitelia najvyšších kontrolných inštitúcii krajín V4+2 o plánovaní