Aktuality

Úspešné rokovanie aj o verejných financiách v štátoch V4, Rakúsku a Slovinsku

Úspešné rokovanie aj o verejných financiách v štátoch V4, Rakúsku a Slovinsku

Delegácia NKÚ SR vedená Petrom Táborym, generálnym riaditeľom sekcie stratégie, sa z poverenia predsedu NKÚ SR zúčastnila pravidelného každoročného stretnutia najvyšších kontrolných inštitúcií krajín Vyšehradskej skupiny, Rakúska a Slovinska (NKI V4+2), ktoré sa tento rok konalo v Slovinskom Pirane v dňoch 12. a 13. septembra 2013.

Predstavitelia kontrolných inštitúcií prezentovali svoje skúsenosti z oblasti hodnotenia rizika v kontrolnej činnosti, aktuálne témy súvisiace s Európskou úniou, najmä trvalou udržateľnosťou verejných financií a úlohou fiškálnych rád v krajinách V4+2, Zaoberali sa aj spoluprácou členských NKI v rámci V4+2 orientovanou na paralelné a koordinované kontroly a finálnou príprasvou príručky pre boj proti podvodu a korupcii. Zástupcovia NKÚ SR informovali o rozpočtovej zodpovednosti na Slovensku a úlohe NKÚ SR v nej a prezentovali skúsenosti z aplikácie systému hodnotenia výkonnosti formou samohodnotenia podľa metódy PMF (z anglického názvu – Performance Measurement Framework). Diskutovalo sa aj o kontrole v oblasti verejného obstarávania a revízii spôsobu fungovania Kontaktného výboru.

Spoločné závery sa budú prezentovať na stretnutí vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie, ktoré sa uskutoční v októbri v Litve. Zúčastnené delegácie v rámci stretnutia prijal starosta mesta Piran Peter Bossman v priestoroch mestskej radnice, v ktorej aj prebiehalo rokovanie.

Úspešné rokovanie aj o  verejných financiách v štátoch V4,  Rakúsku a Slovinsku

Zdielať: