Aktuality

Späť

Študenti Univerzity Mateja Bela na návšteve NKÚ SR

Študenti Univerzity Mateja Bela na návšteve NKÚ SR

Takmer 40 študentov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v sprievode svojich vyučujúcich navštívilo 13. októbra 2011 Najvyšší kontrolný úrad SR. Prehliadku priestorov úradu zakončili na siedmom poschodí, kde im zástupcovia NKÚ SR podali základné informácie o Najvyššom kontrolnom úrade SR, jeho kompetenciách a postavení. Hovorili aj o základných pilieroch kontrolnej činnosti NKÚ SR, predstavili Kontrolórsky informačný systém, hodnotenie kvality kontroly aj model manažérstva kvality CAF.

Študenti Univerzity Mateja Bela na návšteve NKÚ SR

Študentov zaujímalo dianie na Najvyššom kontrolnom úrade SR, inovácie a zmeny, ktoré na úrade prebiehajú. V diskusii sa informovali o využívaní podnetov Najvyšším kontrolným úradom SR, o kontrole fondov Európskej únie, pýtali sa na sankčné možnosti NKÚ SR i na pracovné príležitosti. Vyučujúci, ktorí poslucháčov sprevádzali, vyzdvihli systém riadenia procesov na NKÚ SR, aj hmotné i technologické vybavenie úradu.

Najvyšší kontrolný úrad SR aj touto exkurziou prispel k napĺňaniu svojej vízie - otvárať sa verejnosti a účinne komunikovať s občanmi.

Mgr. Lenka Ištvánová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou