Aktuality

Späť

Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014

Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský predniesol na rokovaní 27. Schôdze Národnej rady SR 5.12.2013 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k Návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v tomto stanovisku, pri zohľadnení makroekonomických predpokladov a východiskového rámca Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016, nemal zásadné pripomienky k návrhu rozpočtu.

Stanovisko NKÚ SR bolo pred jeho uvedením v pléne parlamentu prerokované vo Výbore NR SR pre financie a rozpočet.

Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014 nájdete tu.