Aktuality

Späť

Správu o kontrole NDS prerokovali poslanci hospodárskeho výboru NRSR

Výbor NRSR pre hospodárske záležitosti dnes prerokoval Správu o výsledku kontroly NKÚ v Národnej diaľničnej spoločnosti.

 

NR SR: Pri kontrole obstarávania v NDS dokumenty záhadne chýbali a boli bielené, upozornil podpredseda národných kontrolórov

Aj z toho dôvodu podľa podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR Ľubomíra Andrassyho odstúpili svoje zistenia orgánom činným v trestnom konaní.

BRATISLAVA 19. októbra 2021 (SITA) - Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) v rámci preverenia procesu verejného obstarávania v Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) vo viacerých prípadoch zistil, že neexistovali dokumenty alebo boli bielené. Ako informoval v utorok podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy po mimoriadnom hospodárskom výbore o tejto problematike, tam, kde sa mala preukázať transparentnosť, dokumenty neboli záhadným spôsobom k dispozícii. Aj z toho dôvodu podľa neho odstúpili svoje zistenia orgánom činným v trestnom konaní, pretože niekto porušil povinnosti pri správe cudzieho majetku a niekto sa mohol dopustiť až trestného činu marenia, alebo machinácií vo verejnom obstarávaní. "Za takéto vážne pochybenia musí byť vyvodzovaná aj osobná zodpovednosť," tvrdí Andrassy. Diaľničiari musia nastaviť nové procesy pre verejné obstarávanie nielen nízkonákladových aktivít, ale aj pri nadlimitných projektoch, ktoré súvisia najmä s cestnou infraštruktúrou.

"Preverili sme zmluvy za viac ako 420 miliónov eur. Jeden záver je ten, že praktická realizácia verejného obstarávania nebola v minulosti v NDS dobre nastavená, ale zároveň upozorňujeme na nefunkčný vnútorný kontrolný systém. Mnoho pochybení, ktoré identifikoval NKÚ, mala identifikovať vnútorná kontrola dávno pred nami," pripomenul Andrassy. Kontrola je podľa neho súčasť riadenia a každý manažér má mať nastavené riadenie tak, aby mal priebežnú, ak nie každodennú informáciu, či plní ciele, využíva verejné prostriedky hospodárne a či tí, ktorí zodpovedajú za úlohy, si tieto úlohy plnia. Ak by bol dobre nastavený systém vnútornej kontroly, nemohla by skončiť diaľnica bez napojenia na existujúcu diaľničnú sieť a nemohol by sa projekt predlžovať o niekoľko rokov. "Následkom takéhoto zlého riadenia, zle nastaveného systému vnútornej kontroly má potom Slovensko nezrovnalosti a musíme vracať niekoľko desiatok miliónov eur späť do európskeho rozpočtu," upozornil podpredseda NKÚ.

NKÚ robí kontroly bez ohľadu na to, aké je vedenie spoločnosti. Dôležité je podľa Andrassyho to, aby inštitúcia riadne, zákonne a hospodárne fungovala, pričom na to nemá mať vplyv výmena vedenia. "Preto sme sa vôbec nepozerali na to, či v roku 2019 bolo jedno vedenie, v roku 2020 ďalšie. Procesy, ktoré sa spúšťali napríklad v roku 2018, sa realizovali ešte v roku 2019 a ukončili sa v roku 2020," priblížil s tým, že niekto ich ukončiť musel, a to bolo nové vedenie. "Nové vedenie už nemohlo zmeniť to, čo sa urobilo v rokoch 2018 a 2019. Za zlé nastavenie pravidiel je zodpovedný niekto v čase, v ktorom sa pravidlá nastavovali. Nemôže byť braný na zodpovednosť človek, ktorý sa už len musí rozhodnúť pre väčšie alebo menšie zlo," podotkol Andrassy. Manažment spoločnosti podľa neho musí preukázať, že sa rozhodol ísť do riešenia problémových obstarávaní na základe právnych stanovísk a vecných argumentov. Keby to neurobil, tak by vznikla ešte väčšia škoda pre verejné financie, ako ešte využiť služby zazmluvnené v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Nový proces verejného obstarávania podľa podpredsedu kontrolórov môže priniesť nového dodávateľa.

Rozhodovanie o odstúpení od zmluvy či zrušení verejného obstarávania je výlučne na kontrolovanom subjekte. "NKÚ nemá kompetenciu nadiktovať kontrolovanému subjektu, čo má robiť, pretože v ten moment by sme museli byť braní na zodpovednosť aj my a museli by sme vystupovať v správnom konaní. Teda každé naše uloženie povinností kontrolovanému subjektu by bolo preskúmateľné súdom a úplne by ste zničili zmysel kontroly," vysvetlil Andrassy. Kontrola má dávať uistenia, či sú procesy nastavené správne, vnútorné právne predpisy fungujú tak ako majú, finančné prostriedky sú využívané v súlade s rozpočtovými pravidlami, či je nakladanie s majetkom hospodárne a funguje systém vnútornej kontroly. "Toto je jeden z vážnych problémov fungovania Slovenskej republiky, že Najvyšší kontrolný úrad ako inštitúcia externej kontroly často nahrádza systém vnútornej kontroly. Upozorňujeme ministerstvo dopravy, ale aj NDS, aby lepšie nastavili systém vnútornej kontroly, lebo tá má v správnom čase upozorniť na to, že niečo nefunguje a že niečo je zlé," dodal Andrassy.

Minister dopravy informoval, že rozdelili funkciu na čele NDS, aby mal generálny riaditeľ viac času a kompetencií venovať sa procesom vnútri spoločnosti a predseda predstavenstva sa venoval výstavbe. "Vítame takéto stretnutie, vítam správu NKÚ. Ten sme si zavolali na seba sami, aby odkryl niektoré činnosti, ktoré sa v NDS diali, a vyvodili prípadnú zodpovednosť alebo postúpili to príslušným orgánom," povedal Doležal. K problémom v NDS sa podľa neho postavili čelom a sú pripravení hospodárskemu výboru zodpovedať do detailov všetky otázky. "Dôležité je, aby sme každé jedno zistenie NKÚ rozobrali v súvislostiach a kontexte. Nové vedenie niektoré nevýhodné zmluvy okamžite vypovedalo, muselo zabezpečiť v rámci zabezpečenia činnosti čiastkovú objednávku, ale za významne výhodnejších podmienok, a paralelne naštartovalo proces nového nadlimitného verejného obstarávania," priblížil minister. Tvrdí, že nové vedenie pod dôslednou akcionárskou kontrolou ministerstva dopravy robí všetko pre očistenie spoločnosti a napredovanie výstavby diaľnic.

(Zdroj: agentúra SITA)

 

Fotografie z rokovania výboru, 19.10.2021