Aktuality

Späť

Seminár k 20. výročiu NKÚ ČR o budúcnosti najvyšších kontrolných inštitúcií

Seminár  k 20. výročiu NKÚ ČR o budúcnosti najvyšších kontrolných inštitúcií

Odborným seminárom na tému vývoja od systému štátnej kontroly k modernému kontrolnému úradu sa v utorok 25. júna 2013 v Rytierskej sále Senátu Parlamentu Českej republiky oslávilo 20. výročie vzniku Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky.

Jedným z vybraných rečníkov, spomedzi prezidentov a predsedov NKI,  bol predseda NKÚ SR Ján Jasovský. Vo svojom prejave k činnosti a smerovaniu najvyšších kontrolných inštitúcií v budúcich rokoch okrem iného uviedol:„Vzájomná spolupráca bola vždy a stále je, pre nás inšpiratívna. V tom vidím aj jeden zo smerov rozvoja najvyšších kontrolných inštitúcií v najbližších rokoch. Spolupráca s Najvyšším kontrolným úradom Českej republiky sa rozvíjalanajmä v oblasti výmeny poznatkov a skúseností v rôznych odborných oblastiach a pri koordinovaných a paralelne vykonávaných kontrolách. Len od roku 2005 sa uskutočnilo 54 spoločných bilaterálnych stretnutí, či už na Slovensku alebo v Českej republike. Od roku 2000 sme spoločne vykonali sedem kontrol zameraných na oblasť životného prostredia, daňovú oblasť a azylovú politiku. Pri spoločnej práci sa vytvorili priateľské vzájomné vzťahy, ktoré - a to si zvlášť cením - nám umožňujú bezprostredne konzultovať aktuálne problémy."

 Zdôraznil tiež význam výkonnostnej kontroly, keď uviedol:
„Celosvetovo vznikajú iniciatívy, ktoré hľadajú nové cesty v oblasti auditu a kontroly, je potrebný väčší výkon, či prínos auditu pre organizáciu pri použití nižších nákladov. Tak je tomu aj vo verejnej sfére, kde verejnosť žiada väčší efekt verejných inštitúcií, pokiaľ sa financujú z verejných zdrojov. Neustále hľadáme spôsob ako zvyšovať hodnotu našej práce. Nielen množstvom skontrolovaných subjektov, ale predovšetkým preverovaním a hodnotením efektívnosti subjektov – výkonnostnou kontrolou.

Predseda NKÚ SR Ján Jasovský pripomenul jednu z najdiskutovanejších tém v oblasti kontroly v Českej republike, a to rozšírenie kompetencií NKÚ ČR aj na obce a mestá, na územnú samosprávu podobne ako je tomu u nás: Mali by sme si byť vedomí toho, že sami sme súčasťou verejnej sféry, ktorá môže čerpať len také zdroje, aké boli vytvorené spoločnosťou. O každú verejnú službu musí byť záujem. Preto sme rozšírili svoju kontrolnú pôsobnosť na všetky verejné prostriedky územnej samosprávy, tak ako to odporúčajú aj medzinárodné inštitúcie, čiže na nezávislú vonkajšiu objektívnu kontrolu samosprávy v plnom rozsahu. Tento krok na českých kolegov zatiaľ čaká

Činnosť NKÚ ČR vo svojom príhovore podporil aj prezident ČR  Miloš Zeman, keď deklaroval úradu svoju podporu,  najmä návrhom na rozšírenie jeho  právomocí. "Obávám se, že takovou degenerativní situaci zažíváme právě dnes a že jednou z jejích příčin je nedostatek kontrolních vazeb a nedostatek pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. A na tlačovej konferencii doplnil: "Sdílím názor, že je samozřejmě zapotřebí nejenom ústavních změn, ale především přijetí zcela nového zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, který by především rozšířil okruh kontrolovaných institucí."

Predseda NKÚ ČR Miloslav Kala pripomenul 39 kontrolných akcií na tento rok, v ktorých sa chcú zamerať predovšetkým na IT zákazky, ale aj modernizáciu železníc a zákazky pre externé právnické firmy. Plánovanú kontrolu podpory využívania fotovoltaických zdrojov presunuli z roku 2015 už na tento rok.

Seminár k 20. výročiu NKÚ ČR o budúcnosti najvyšších kontrolných inštitúcií